Deelname Nationale Jammarkt Neede

Deelnamevoorwaarden

versie: 2016

De Nationale Jammarkt Neede is een markt waarvoor de algemene wetten en regels gelden zoals vastgesteld door de Voedsel en Waren Autoriteit (Vroegere Keuringsdienst van waren). Informatie is te vinden op de website: www.vwa.nl of via telefoon: 0800 0488. Naar verwachting zal de Voedsel en Waren Autoriteit tijdens de markt controles uitvoeren.

Eén van de regels waarop de VWA controleert is de houdbaarheidsdatum.
De potjes jam en alle overige eetbare producten moeten voorzien zijn van een productiedatum en welke producten er in verwerkt zijn.

 

Specifieke deelnemersvoorwaarden:

Toegestane marktproducten:

 • Binnen- en buitenlandse jams, gelei, marmelade, chutney, confituren en vruchten conserven.
  • Ingrediënten als fruit, groenten en specerijen.
 • Producten op het gebied van conservering van vruchten

Beperkt aantal deelnemers toegestaan met aanverwante marktproducten, zoals:

 • Producten, waarin jam toegepast wordt, zoals ijs, pannenkoeken, brood, etc.
 • Producten, waarin niet in hoofdzaak de productie van jam wordt beschreven, zoals kookboeken, tuinboeken, etc.

Niet toegestane marktproducten:

 • Producten, die niet direct met jam of vruchtenconservering te maken hebben
  • Alcoholhoudende producten;
   na overleg met de organisatie is het mogelijk om onder voorwaarden* zwak alcoholische producten (wijn) te verkopen op de markt.

   • Verkoop door/aan alleen toegestaan  > 21 jaar; proeven > 18 jaar

Algemeen:

 • Deelname uitsluitend na betaling vooraf
 • Deelname alleen op genummerde plaatsen
 • Deelname van het begin 7.30 uur tot aan het einde van de markt (17.00 uur!)
 • Deelname alleen als de plaats opgeruimd achter gelaten wordt
 • Voor 17.00 uur worden geen auto’s tot de markt toegelaten
 • Om de kosten zo laag mogelijk te houden dient iedere standplaatshouder zijn eigen afval mee te nemen. Mocht er afval achter blijven dan behoudt de stichting zicht het recht voor om de onkosten in rekening te brengen.
 • U dient uw kraam keurig achter te laten en de dakzeilen weer op te rollen.
 • Het is niet toegestaan een staanplaats aan derden te verhuren of zonder overleg door derden te laten beheren.

Specifieke deelnemersvoorwaarden Needse ondernemers:

 • Plaatselijke ondernemers zijn normaal geopend en kunnen voor de gevel van het pand haar gebruikelijke producten en diensten aanbieden. Om het karakter van de Jammarkt te behouden adviseert de Stichting nadrukkelijk om jamgerelateerde producten aan te bieden.
  • Plaatselijke ondernemers welke deelnemen aan de jammarkt maar een plaats elders op het parcours innemen dienen zich aan de algemene deelnemersvoorwaarden te houden. De producten dienen een binding met jam te hebben.
   Voorbeeld:
   Opticien verkoopt worteljam – ‘goed voor de ogen’.
   Warenhuis demonstreert /verkoopt blenders – ‘gemak van fruitcocktails maken’.
 • Horeca ondernemers welke alcoholhoudende producten op de markt (evenemententerras) willen aanbieden dienen zelf zorg te dragen voor ontheffing van het alcoholverbod.

Beslissingsbevoegdheid:

Om het unieke karakter van de jammarkt (in lengte van jaren) te kunnen waarborgen vragen wij uw medewerking door u aan het thema (reglement) van de Jammarkt te houden.

Ten aanzien van alle in het reglement genoemde punten beslist het bestuur van de Stichting Nationale Jammarkt Neede. Deelnemers, die zich niet aan het reglement houden en het karakter van de jammarkt in gevaar brengen, zullen van deelname worden uitgesloten.

Na betaling t.a.v. uw deelname aan de Jammarkt gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de deelnamevoorwaarden en zich hier ook aan conformeert.

De komplete deelnemersvoorwaarden hier ook als pdf-download

Hier gaat het naar het inschrijfformulier voor de jammarkt