Menu

Reglementen Nationale Jammarkt Neede

Deelname voorwaarden Nationale Jammarkt Neede

Versie: 2020

Hartelijk dank voor uw (interesse in) deelname aan de Nationale Jammarkt Neede op woensdag 19 augustus 2020.

Ter informatie:
De Nationale Jammarkt Neede is een markt waarvoor de algemene wetten en regels gelden zoals vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Informatie is te vinden op de website: www.nvwa.nl. Het is mogelijk dat de NVWA tijdens de markt controles gaat uitvoeren.

Deelnamevoorwaarden

Dagregels

Ten aanzien van alle in het reglement genoemde punten beslist het bestuur van de Stichting Nationale Jammarkt Neede. Deelnemers, die zich niet aan het reglement houden en het karakter van de jammarkt in gevaar brengen, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Marktmeester

Naam: Gerrit Bruntink
Telefoonnummer: 06-53783043
E-mail adres: marktmeester@jammarkt.nl
Banknummer Jammarkt: BANKNUMMER