Deelname voorwaarden Nationale Jammarkt Neede

Versie: 2020

Hartelijk dank voor uw (interesse in) deelname aan de Nationale Jammarkt Neede op woensdag 19 augustus 2020.

Ter informatie:

De Nationale Jammarkt Neede is een markt waarvoor de algemene wetten en regels gelden zoals vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Informatie is te vinden op de website: www.nvwa.nl. Het is mogelijk dat de NVWA tijdens de markt controles gaat uitvoeren.

Deelnamevoorwaarden:

 • Op de markt staan voornamelijk jamproducten zoals binnen- en buitenlandse jams, gelei, marmelade, chutney, confituren en vruchtenconserven; Ingrediënten als fruit, groenten en specerijen waar deze producten mee gemaakt kunnen worden en producten op het gebied van conservering van vruchten.
  Daarnaast zijn er beperkt deelnemers toegestaan met aanverwante marktproducten, zoals producten waarin jam toegepast wordt, zoals ijs, pannenkoeken, brood; producten waarin de productie van jam wordt beschreven, zoals kookboeken, tuinboeken.
  Niet toegestane marktproducten: producten, die niet direct met jam of vruchtenconservering te maken hebben.
  Twijfelt u of uw producten zijn toegestaan of wilt u iets op uw kraam zetten wat u niet in uw inschrijving besproken heeft, neem dit dan op met de marktmeester.
 • In overleg met de organisatie is het mogelijk om onder voorwaarden zwak alcoholische producten (wijn) te verkopen op de markt. Verkoop alleen toegestaan aan > 21 jaar; proeven > 18 jaar (legitimatie verplicht).
 • Deelname uitsluitend na betaling vooraf.
 • Na betaling t.a.v. uw deelname aan de Jammarkt gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de deelnamevoorwaarden en zich hier ook aan conformeert.
 • Om het unieke karakter van de jammarkt (in lengte van jaren) te kunnen waarborgen verplichten wij u aan de voorwaarden van de Jammarkt te houden.

Dagregels:

 • U kunt uw kraam/stand opbouwen van 7 uur tot 9.30 uur; Tijdens dit moment heeft u ook toegang met de auto. De auto dient voor 9.45 uur buiten de markt te zijn geparkeerd.
 • U bent aanwezig op de markt van aanvang markt 10.00 uur tot aan het einde van de markt (einde markt 17.00 uur); Het is niet toegestaan om uw kraam eerder op te gaan ruimen zonder uitdrukkelijke toestemming van de marktmeester.
 • Na 17.00 uur worden de auto’s van standhouders tot de markt toegelaten.
 • U dient uw kraam keurig achter te laten.
 • Gehuurde kramen worden door de organisatie opgeruimd.
 • Om de kosten zo laag mogelijk te houden dient iedere standhouder zijn eigen afval mee te nemen. Mocht er afval achter blijven dan behoudt de stichting zicht het recht voor om de onkosten in rekening te brengen.
 • Het is niet toegestaan een staanplaats aan derden te verhuren of zonder overleg door derden te laten beheren.
 • Gasflessen worden veilig opgesteld; de butaan gasslang (zwart) en propaangasslang (oranje) mag niet ouder zijn dan drie jaar en de gasdrukregelaar maximaal 5 jaar.
 • In alle inrichtingen waar voedsel wordt bereid met vuur, olie of vet moeten:
  • Goed passende deksels aanwezig zijn om de pannen bij brand te kunnen afdekken en/of een branddeken aanwezig zijn;
  • Een goedgekeurd poeder- of koolzuurblusser aanwezig zijn met een inhoud van minimaal 6 kg/ltr.
 • In geval van calamiteiten zoals noodweer (storm) en terreurdreiging volgt u aanwijzingen van de organisatie, politie of brandweer direct op.

 

Ten aanzien van alle in het reglement genoemde punten beslist het bestuur van de Stichting Nationale Jammarkt Neede. Deelnemers, die zich niet aan het reglement houden en het karakter van de jammarkt in gevaar brengen, kunnen van deelname worden uitgesloten.

 

Uw marktmeester:

Gerrit Bruntink, 0653783043

Nationale Jammarkt Neede, marktmeester@jammarkt.nl

Banknummer: (Rabo) 1134.40.936 t.n.v. Nat. Jammarkt Neede